Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc83

tc Logo letzte

Teknisk Cirkulære Nr. 83

3.5.1956

Vedrører:

VENTILHUSE

Fra Motor Nr. 13573 er NIMBUS forsynet med Ventilhuse. Disse kan ogsaa paamonteres ældre Modeller, og der følger vedlagt en Tegning herover samt Monteringsanvisning. Nedenstaaende nye Dele benyttes.

NYE DELE
Best.Nr.Benavnelse Pris pr. Stk. Kr.
9527Ventilhus 5.50
9528Dæksel for do. 2.50
6998xTopskrue for do. Linsehv. 4-0,7×6,5 mm 0.20
10899Skrue, Linsehv. 5-0,8×15 mm 0.20
10897Styrestift for 9527 0.10
10891Ventilstyr 2.20
10900Gummipakning for Indsugningsventil 0.20
10895Asbestpakning for Indsugningsventil 0.20
10893Jernskive 8 mm Hul 0.20
10894Seegerring for do. 0.20
10909xStyr for Vippearm 4.70
7737-2xPakning for do. 0.15
7096-2Vippearm 9.50
10896xDæksel for Gummibælg 10219-3 1.00
10892xPakningsring for Ventilhus 0.30
10898Skrue. Linsehv. 6-1×20 mm 0.20
10929Fiberskive for Fastspænding af 10930 0.05
10930Tændingskabel komplet med 10945 16.50
10945Gummihætte for do. 0.50
Ovenstaaende Priser er + 10 % Tillæg sædvanlig Rabat.
NYT VÆRKTØJ:
9036Borelære for Stifthuller i TopstykkeNetto
53.50
UDGAAEDE DELE:
7012Ventilstyr
7014Ventilfjeder, indv.
7016Fjederskaal, nederste
7096Vippearm
7097-3Styr for Vippearm
7191Skrue 6-1x20mm
8194Glimmerskive
10230Dæksel for Gummibælg 10219-3

Ovenstaaende Dele føres fortsat som Reservedele.

1 Tegning Nr. 10936
1 Monteringsanvisning (Blad 2)

Vedrører:

Vejledning for Montering af Ventilhuse (se Tegning Nr.10936)

 1. Aftag Kamakselhus og afmonter Styr med Vippearme.
  Bor 2 - M 4 Gevind Huller (se Fig.1)
 2. Aftag Topstykke og afmonter Ventiler og Ventilstyr.
  Bor 8 - 2 mm Huller for Styrestift Nr.10897 (se Fig.2). Benyt Borelære Nr. 9036.
 3. Paasæt Ventilhuse Nr.9527 med Ventilstyr Nr. 10891 (8 Stk).
 4. Monter paa Insugningssiden:
  4 Pakninger (Gummi) Nr. 10900, 4 Skiver (Jern) Nr. 10893 og 4 Springringe Nr.10894. Isæt 4 Ventiler Nr. 8094-3, 4 Ventilfjedre Nr. 7015 samt 4 Fjederskaale Nr.8095 og 8 Laasehalvparter Nr. 8096, (Indv. Ventilfjeder Nr. 7014 benyttes ikke).
 5. Monter paa Udblæsningssiden:
  4 Pakninger (Asbest) Nr.10895, 4 Skiver (Jern) Nr.10893 og 4 Springringe Nr. 10894. Isæt 4 Ventiler Nr. 10890, 4 Ventilfjedre Nr.7015 samt 4 Fjederskaale Nr.8095 og 8 Laasehalvparter Nr. 8096. (Indv. Ventilfjeder Nr.7014 benyttes ikke).
 6. Monter paa Kamakselhuset:
  8 Styr for Vippearm Nr.10909 med isat Vippearm Nr. 7096-2 monteret med Stilleskrue Nr. 7099 og Motrik Nr. 7258, 8 Pakninger (Fiber) Nr.7737-2, 8 Pakninger Nr. 10219-3, 8 Dæksler Nr. 10896, 8 Pakningsringe (Gummi) Nr. 10892 og 16 Skruer Nr. 10898.
 7. Monter Topstykke og Kamakselhus. Ventiler stilles som sædvanlig:
  Indsugning 0,3 mm og Udblæsning 0,7 mm Spillerum. 8 Dæksler for Ventilhus Nr. 9528 fastspændes med Skruer Nr. 10899 (16 Stk.). I Dækslernes Top isættes Skrue Nr. 6998 (8 Stk.) der maa fjernes, naar Vippearme og Ventiler skal smøres. Mellem Ventilhus og Dæksel tættes med flydende Pakmasse.
 8. Tændingskabel Nr. 10930 paaspændes Kamakselhuset med 2 Skruer Nr. 5508. Mellem Bøjler og Kamakselhus lægges 2 Fiberskiver Nr. 10929. Tændingskabel Nr. 7784 kan benyttes, naar den lange Flig paa Bøjlerne klippes af (se Fig. 3), og der paamonteres Kablet 4 Gummihætter Nr. 10945.
 9. I Stellets Tværplade Kr. 7288-2 bores 2 - 10 mm Huller, saa de 2 Topskruer Nr. 69S8 paa de bageste Ventilhuse kan aftages med Skruetrækker, naar Smøring af Ventiler og Vippearme foretages (se Fig 4).
 10. Vippearm Nr. 7096 kan dog benyttes, saafremt per paaloddes (tinloddes) en Ring, der danner Stop for Gummibælgen (se Fig.5).

Montering

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc83.txt · Zuletzt geändert: 23.10.2018 12:00 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge