Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc60

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 60

28.6.1950

Vedrører:

Ændret Udførelse af Gearblok 3die Gearhjul samt Gearaksel

Gearkasseændring:

Fra Nimbus Nr. 9001 er 3die-Gearhjulet paa Gearblokken Nr. 9614 og det tilsvarende løse Tandhjul Nr. 9616 forsynet med skraatskaarne Tænder for at faa en mere støjfri Gang. Tandantallet paa Gearblokken er uændret 24 Tænder, hvorimod Tandantallet paa det løse 3die Gearhjul er ændret fra 24 til 25 Tænder, hvilket bevirker at alle Tænder i begge Hjul kommer i Indgreb med hinanden, hvorved Slidet paa Trænderne fordeles jævnere, og Resonanssvingninger d.v.s. „Hylen“ afhjelpes. Gearblokken er endvidere blevet forsynet med Smørehuller til Koblingsudløserlejet, saaledes at dette smøres med Olien fra Gearkassen og ikke som tidligere med Fedt.
Ved ovenstaaende Ændringer er Motorcyklens totale Udvekslingsforhold i 3die Gear (med Kron- & Spidshjulsudveksling 12 : 59) 5,12 : l imod tidligere 4,92 : 1.

Gearakselændring:

Det løse 1ste Gearhjul Nr. 9205 er nu lejret paa Gearakslen, saaledes at Endetrykket (hidrørende fra de skraa Trænder i 3die Gear) under Paaløb optages gennem Gearakslen direkte af Kuglelejet.
Af denne Aarsag er Gearakslen ændret, saaledes at det ene hidtil benyttede Kugleleje 25 x 62 x 17 mm Nr. 7062 erstattes af Kugleleje 20 x 52 x 15 mm Nr. 7088 og en midlertidig Pressebøsning Nr. 9879, svarende til Udboringen i Gearkassen paa 62 mm.

Nye Dele fra Motor Nr. 9001
Best.Nr.Benævnelse
9614Gearblok med skraatskaarne Tænder paa 3die Gear
96163die Gearhjul 25 skraatskaarne Tænder
8266-2Gearaksel
7088Kugleleje 20 x 52 x 15 mm
9879Pressebøsning for do.
Gearaksel Nr. 8266 er totalt udgaaet, i Stedet benyttes som
Reservedel fra Motor Nr. 1301
8266-2Gearaksel
i Forbindelse med 7088 og 9879
7088Kugleleje
9879Pressebøsning

Gearkasse

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc60.txt · Zuletzt geändert: 17.10.2018 16:40 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge