Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc30

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 30

7.9.1938

Vedrører:

Indstilling af Tændingssystemet

  1. Tændrør
    Elektrodeafstanden er fremtidig forøget fra 0.5 til 0.7 mm. (Den større Elektrodeafstand gælder specielt hvor den nye Karburator er paamonteret). Derved faaes bedre Gang og mindre Risiko for Tilsodning. Tændrørene kan ved Varmen ændre Elektrodeafstanden, hvorfor Efterjustering ved Service er nødvendig. Midterelektroden maa ikke bukkes. Lodge Glimmer Tændrør maa ifølge Meddelelse fra Lodge Fabriken ikke sandblæses men renses med Benzin. (Glimmerisolationen ødelægges ved Sandblæsning).
  2. Knikserkontakterne
    Kontaktafstanden er fremtidig forøget fra 0,55 til 0.7 mm og skal ved Service indstilles med 0.7 mm. Kontakterne skal være fuldstæendig fri for Olie og lignende og bære paa hele Fladen. Er dette ikke Tilfældet, kan Gnisten blive utilstrækkelig og saaleqes ikke holde Tændrørene rene.
  3. Indstilling af Tænding
    Med de stive Fjedre i Tændingsregulatoren (se teknisk Cirkulære Nr. 28) skal Motoren have tidligere Tænding omtrent som vist.

Einstellmarkierung

Fremtidig er Feltet mellem de to Streger nærmest T farvet, saaledes at det kan give en Rettesnor for Indstillingen. For at afgøre om Fjedrene i Tændingsregulatoren er af den ene eller den anden Slags skal vi opgive, at Traadtykkelsen paa de bløde Fjedre er 0,45 mm og paa de stivere 0,7 mm.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc30.txt · Zuletzt geändert: 01.10.2018 21:10 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge