Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc28

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 28

30.4.1938

Vedrører:

Fjeder for Tændingsregulator

Fra og med 25. April 1938 er alle fra Fabrikken udgaaende Maskiner forsynet med noget stivere Fjedre for Tændingsregulatoren. Derved er opnaaet en mere regelmæssig Gang af Motoren (ved ca. 30-40 km´s Hastighed). Lige ledes er Tendensen til Tændingsbanken gjort mindre.

De nye stivere Fjedre har samme Reservedelsnummer som de gamle, og kun de nye Fjedre føres paa Lager.

De nye Fjedre kan benyttes til samtlige Nimbus fra Nr. 1301.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc28.txt · Zuletzt geändert: 30.09.2018 23:08 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge