Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc9

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 9

9.6.1936

Vedrører:

Kontrolladelampe contra Amperemeter

Fra og med Maskine No. 2401 er Amperemetret erstattet med en Kontrolladelampe. Grunden hertil er:

  1. Kontrolladelampen taaler bedre Rystelser og Vejrligets Indflydelse end Amperemetret.
  2. Det er ofte vanskeligt at forklare Kunderne, at naar Amperemetret intet Udslag giver, saa er det ikke fordi, der·er noget i Vejen, men fordi Dynamoen er spændingsregulerende og følgelig ikke oplader, naar Batteriet er fuldt opladet.
  3. Naar Tændingen er sat til, viser Lampen rødt, naar Motoren er stoppet. Derved undgaas lettere udbrændte Batterier og Tændingsspoler, idet man vil huske at tage Nøglen af.

Kontrolladelampen virker paa følgende Maade (Er forklaret i Vejledningen, 3die Udgave. Se ogsaa Strømskema her):

Kontrolladelampen viser rødt, naar Tændingen er sat til, uden at Motoren er i Gang eller naar den kører ganske langsomt (Tomgang). Saasnart Motoren gaar op i Omdrejninger, slukkes Lampen og alt er i Orden. Bliver Lampen ved at lyse rødt, er der noget i Vejen med det elektriske System.

Kontrolladelampen kan paasættes samtlige Motorcykler, der normalt er forsynet med Amperemeter. Dog skal Ledningsføringen ændres. (Se Vejledning).

Under Kontrol1ampen er lagt en forkromet Navneplade med Maskinens Nummer, Vægt og Cylinderindhold. Denne Plade er den officielle Stempling af Motorcyklen og maa ikke erstattes med Forhandlernes Navneplade eller paa nogen anden Maade. Indtil Maskine No.2550 findes der ogsaa Navneplade det sædvanlige Sted paa Spændepladen foran Sadlen.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc9.txt · Zuletzt geändert: 18.10.2018 16:01 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge