Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc8

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 8

Vedrører:

Fjedrende Kobling paa Maskiner fra og med 1551 til og med 1984, og paa Maskiner fra 1301 til 1550, der er forsynt med fjedrende Kobling uden hærdede Endepropper i Enderne af Fjedrene.

De 6 Stk. Støddæmperfjedre, der er indsat 1 Koblingen for at optage Stød og Slag, kan efterhaanden gnave sig ind i Pladerne og dermed blive paavirket unormalt, saaledes at Fjedrene let knækker og slynges ud i Koblingen, hvor de knækkede Stumper af Fjedrene ødelægger Koblingsbelægningen og hvor de kan være Aarsag til andre Ulemper.

Kobling med Fjedrene Eventuelt kan alle Fjedrene knække, saaledes at der ikke er Forbindelse fra Motoren til Baghjulet. Er blot enkelte Fjedre ødelagt, vil Motorcyklen have en stødende og klaskende Gang.

Fra Maskine No. 1985 er der i Enderne af hver Fjeder indlagt hærdede Staalpropper, der hindrer Fjedrene i at gnave sig ind, og som afhjælper omtalte Ulemper. Saafremt saadanne Maskiner uden hærdede Endepropper i Fjedrene (No. se ovenfor) bliver adskilt paa Deres Værksted, bør enhver Koblingsplade straks ombyttes med en ny, forsynet med hærdede Endepropper, selvom ingen Fjedre er knækket.

Den udtagne Koblingsplade sendes til os for gratis Ombytning med en ny eller for eventuel Reparation.

'

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc8.txt · Zuletzt geändert: 18.10.2018 16:02 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge