Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc75

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 75

1.9.1953

Vedrører:

Kickstarteranordning

Kickstarteranordning med Palskive, monteret paa Nimbus fra Motor Nr. 1301 til og med Nr. 9000.

Tandhjul Nr. 7036 for ovenstaaende Kicketartersystem er nu total udgaaet.

Palskive Nr. 7473 udgaar, naar Lager er opbrugt.
Fjeder Nr. 7586 føres stadig som Reservedel.

Det kickstartersystem, der benyttes fra Nimbus Nr. 9001, maa derfor monteres i Svinghjulet i Tilfælde, hvor:
Tandhjul Nr. 7036 skal udskiftes, eller naar Svinghjulets. Notgange for Palskive er opslidte, og der ikke er Plads til Opstikning af nye (Figur 1), samt naar Palskive Nr. 7473 i Løbet af kort Tid ikke føres mere.

I alle Tilfælde kæver det dog, at svinghjulet uddrejes for det nye Kickstartersystem, samt at det forsynes med 2 Huller for Boltene til Palerne (Figur 2).

Til Ændringen medgaar følgende Dele
Antal Nr. Benævnelse Pris pr. Stk. Kr.
1 9832Tandhjul for Kickstarter 28.00
2 9833Pal for Kickstarter 5.00
2 9834Bolt for Pal 2.80
2 9835Fjeder for Pal 0.10
1 9836Sikringsskive 0.30
2 7260Møtrik 0.30
- sædvanlig Rabat

Saafremt Forhandlerne ikke selv ønsker at foretage Ændringen paa Svinghjulet, kan dette indsændes her til Fabrikken, hvor Uddrejning og Boring foretages for en Pris af Kr. 7.00 netto.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc75.txt · Zuletzt geändert: 17.10.2018 15:15 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge