Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc74

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 74

29.1.1953

Vedrører:

Karburator Model 1953

Til Karburator Model 1953 monteret paa Nimbus fra og med Motor Nr. 11301 benyttes et nyt Karburatorhus Nr. 8551-4, der i Lighed med Karburator Model 1938 har Tomgangssystem og udskifteligt Straalerør.

I det nye Karburatorhus Nr. 8551-4 benyttes Tomgangsdyse Nr. 7745, Luftskrue Nr. 8569 og Fjeder for do Nr. 8570, hvilke Dele ogsaa benyttes til Karburatorhus Model 1938, hvorimod der indgaar nyt Straalerør Nr. 9779-2 med 2,63 mm Hul og Krydskærv, i Modsætning til 1938 Karburatorens Straalerør Nr. 8563, der har 2,60 mm Hul og Enkeltkærv. Placeringen af Stilleskruen for Tomgangshastighed er ændret, hvorfor der nu bruges en længere Skrue Nr. 8578, den samme som til Luftfilterets Fastspænding.

Karburatorindstillingen er som tidligere

Straalenaalens Holder 1 mm indenfor Gasstemplets Bundflade, svarende til ca. 1,5 Omgang paa Stilleskruen.
Luftskruen for Tomgang ca. 1,5 Omgang aaben.

Nye Dele
Nr. Benævnelse Pris Kr.
8551-4 Karburatorhus 40.00
9779-2 Straalerør med Krydskærv 1.00
Totalt udgaaet
9887 Karburatorhus
hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc74.txt · Zuletzt geändert: 11.10.2018 13:57 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge