Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc73

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 73

6.11.1952

Vedrører:

Stempler og Olieringe

Fra Motor Nr. 11101 er Motoren monteret med nye Stempler Nr. 10300 med flad Top, hvorved Kompressionsforholdet er nedsat fra 5,7 : 1 til 5,4 : 1, hvilket giver mindre Anledning til Tændingsbanken med den Benzin, der forhandles nu.

Stempel Nr. 10300 er indtil videre forsynet med Olieringe af forskellig Fabrikat.

Bemærk derfor:
At i de Tilfælde, hvor der er benyttet Olieringe med Expander Nr. 10200, skaldet ved Monteringen paases, at Mærket C 35 i Expanderen bliver placeret ud for Ringgabet.

Ölabstreifring

Oliering Nr. 10200 kan kun anvendes sammen med Stempel Nr. 10300, da Bunddiameteren af Olierillen i dette er 53 mm med 54 mm i Stempel Nr. 9990.

NB.
Stempel Nr. 10300 Pris Kr. 16.50
Oliering Dagspris.

Übersetzter Text:

Betreffend:

Kolben und Ölabstreifringe

Von der Motor-Nr. 11101 ist der Motor mit neuen Briefmarken Nr. 10300 mit flacher Oberseite, wodurch das Verdichtungsverhältnis von 5,7: 1 auf 5,4: 1 reduziert wird, was der Zündbank mit dem jetzt verhandelten Benzin weniger Gelegenheit gibt.

Stempel Nr. 10300 wurde bisher mit Olieringe verschiedener Hersteller geliefert.

Beachten Sie deshalb:
In Fällen, in denen Olieringe mit Expander Nr. 10200, kahle an den Montagefüßen, dass die Markierung C 35 im Expander neben dem Ringspalt platziert ist.

Öl Nr. 10200 kann nur mit Stempel Nr. Verwendet werden. 10300, wenn der untere Durchmesser des Öls darin 53 mm mit 54 mm in Stempel Nr. Ist 9990.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc73.txt · Zuletzt geändert: 11.10.2018 15:57 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge