Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc7

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 7

6.4.1936

Vedrører:

Opbevaring af Motorcyklerne hos Forhændlerne (især nye Maskiner)

Det har enkelte Gange vist sig, at man ikke har kunnet starte nye Maskiner, der har staaet nogen Tid opmagasinertet hos Forhandlerne, idet Kickstarteren ikke kan trædes ned, da Motoren er gaaet fast.

Da flere Forhandlere staar uforstaaende overfor dette Punkt, skal vi forklare Aarsagen nærmere.

Undersøges Motoren viser det sig, at Cylindrene og Stempelringene er rustet sammen. Grunden er, at i en ny Motor kommer der ikke meget Olie op paa Cylindervæggen og om Stempelringene, da alting passer stramt, saaledes at den Oliehinde, der dannes er meget tynd og ikke yder tilstrækkelig Beskyttelse mod Vanddampe o.l., der bl.a. dannes, naar en varm Motor standses (jævnfør Vandet og Vanddampene i Udblæsningsrøret paa en Vogn, der startes en kold Morgen). Disse Vanddampe vil i Tidens Løb angribe Cylindervæggen og Stempelringene og ruste det sammen.

Det er derfor nødvendigt ved en ny maskine enten at starte den af og til eller at komme lidt tynd Cylinderolie ned i Cylindrene (gennem Tændrørshullerne) og dreje Motoren rundt, ind til Cylindervægge og Kompressionsrum er forsynet med et beskyttendt Lag Olie. (Se iøvrigt Vejledningen Side 11).

Ventilstammer og Ventilstyr kan af lign. Aarsag ogsa ruste sammen og bør ligeledes sprøjtes ind med Olie.

NB. En Motor, der er gaaet fast ar ovennævnte Grund, kræver (selvom den er gaaet løs ved at man har kommet Olie i Cylindrene) fuldstændig Adskillelse og Eftersyn, da hverken Fabriken, Forhandleren eller Kunden kan være tjent med en ny Motorcykle, hvor evt. en eller flere Stempelringe hænger, og hvor Cylindervæggen er rusten.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc7.txt · Zuletzt geändert: 18.10.2018 16:08 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge