Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc6a

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 6a

20.9.1938

Vedrører:

Tillæg til teknisk Cirkkulære Nr. 6 Specialværktøjer for Nimbus

Kravet om Specialværktøjer for Nimbus er i den senere Tid vokset. Udover de Værktøjer, der er nævnt i teknisk Cirkulære Nr. 6 er Ønsker fremme om følgende:

Nr. Benavnelse Pris Stk.
Kr. netto
27/9011 Aftrækkeranordning for Bolt i Kardanaksel (Bruges hvis Kardanaksel skal demonteres for Isætning af nye Gummiklodser) ca. 40 - 45.00
28/9012 Speciallære for Indstilling af Spidshjulet i Tandhjulshuset ca. 40.00
29/9031 Aftrækker for Yderring i Tandhjulshus (lille Rulleleje paa Spidshjul) ca. 30.00
30 Aftrækker for Inderring (store Rulleleje paa Spidshjul) ca. 35 - 50.00
31 Fjedervægt til Indstilling af forspærnding i Rullelejer (Spidshjul og Baghjul) ca.15.00
32/9014 Afstandsbøsing for Sammenspænding af Baghjul under Montering, 4 Stk. ialt ca. 2.00
for 4 Stk.

Prisen paa disse Værktøjer afhænger selvfølgelig af, hvor mange der fremstilles, og vi beder Dem inden 3 Dage give os Besked om hvilke Værktøjer, der kunde ønskes.

Til Orientering kan vi oplyse Dem om, at Prisern vil ligge omtrent saaledes:

For Nr. 27 ca. Kr. 40-45.00
For Nr. 28 ca. Kr. 40.00
For Nr. 29 ca. Kr. 30.00
For Nr. 30 ca. Kr. 35-50.00
For Nr. 31 ca. Kr. 15.00
For Nr. 32 ca. Kr. 2.00 for 4 Stk.

Værktøjerne vil blive fremstillet i 1ste Klasses Udførelse.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc6a.txt · Zuletzt geändert: 18.10.2018 16:57 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge