Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc69

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 69

1.4.1952

Vedrører:

Tværstiver i Stel ved Kronrør, Styrebremse og Skraastiver for Sidevogn

Fra og med Nimbus Nr. 10440 er ovennævnte Tværstiver fremstillet i en ændret Udførelse af et sværere Materiale. Ved den ændrede Udførelse kan Kuglebespændingen til den forreste (fremtidig 60 mm længere) Sidevognsskraastiver flyttes helt op til Tværstiveren, hvorved Forbindelsen bliver stivere.

Samtidig har det været nødvendigt at ændre Fastspænding af Styrebremsepladen til Tværstiveren.

Lenkerbremse

Nye Dele:
Stk Tegn. Nr. Benævnelse Pris Kr.
1 7825-2 Tværstiver (8 X 40) 4.10
4 8778 Nitte for do (6 X 25) 0.03
1 7179-2 Plade for Styrebremse 1.20
1 10290 Brystskrue for Fastspænding af do 0.70
l 10291 Skive (8,2 X 25 X 2) 0.08
2 10292 Gummiskive (8,5 X 20 X 3) 0.40

Den gamle Tværstiver 7825 er udgaaet totalt, hvorimod Plade for Styrebremse 7179 bliver Reservedel. Skraastiver for Sidevogn beholder sit Nr. 7716.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc69.txt · Zuletzt geändert: 17.10.2018 15:19 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge