Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc62

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 62

20.7.1950

Vedrører:

Nyt Fjedersystem i Forgaffel fra Nimbus Nr. 9001

Fra og med Nimbus Nr. 9001 er Fjedersystemet i Forgaflen ændret, idet de to nederste Fjedre i hvert Skederør er erstattet med en enkelt Fjeder og en supplerende Oliebremse for Bundslag. Den øverste Fjeder, der er skruet paa Gevindpropper, er uændret.

Den ny Fjeder faas i to Udførelser henholdsvis for Solo- og Sidevognsmaskiner.

Denne Ændring er foretaget, fordi det har vist sig vanskeligt et opnaa tilfredsstillende Fjedring ved baade Solo- og Sidevognsmaskiner med samme Sæt Fjedre, og de nye Fjedre er tilpasset Belastningen for henholdsvis Solo- og Sidevognskørsel.

Maskiner med Motornummer fra 9001 vil indtil videre blive leveret med Fjedre for Sidevognskørsel - i Øjeblikket sælger forhandlerne jo de fleste Maskiner med Sidevogn - men skal en ny Maskine bruges til Solokørsel, maa Forhændleren rekvirere Fjedre til Udskiftning mod Indsendelse af de afmonterede Fjedre.

Det paa Tegningen viste Afstandsrør skal af Hensyn til Oliebremsens Funktion ligge over den nederste Fjeder. Ved denne Placering tjener Afstandsrøret tillige som Forgaffelsikring.

Med Hensyn til Smøring skal de bavægelige Skederør som tidligere fyldes op til det udv. Mærke, der angiver Oliestanden, naar Røret er taget af og Fjedren samt Oliebremsestempel Nr.9590 er fjernet.

Er Fjedren og Oliebremsestemplet ikke taget af, skal Oliestanden være 35 mm højere. (Stik en Pind ned i Røret og maal fra Overkanten af Røret til Overfladen - denne Afstand skal være 150 mm).

Forgaffelrør

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc62.txt · Zuletzt geändert: 11.10.2018 16:05 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge