Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc61

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 61

28.6.1950

Vedrører:

Kobling og Kickstarter

Fra Nimbus Nr. 9001 er Konstruktionen af Kobling og Kickstartermekanisme ændret.
Diameteren af Koblingen er formindsket til 159 mm (6¼”), og Belegningen er nittet paa en fjedrende Plade, bestaaende af et Nav med 3 hinanden krydsende „Eger“ af Staalplade.
Koblingen bestaar endvidere af Trykplade Nr. 9592 og Modtrykplade Nr. 9593, som vist paa medfølgende Skitse (Blad 2). Af Skitsen fremgaar iøvrigt ogsaa monteringen af den nye Kickstarter, der bestaar af Tandhjulet Nr. 9832, og Palerne Nr. 9833, der kan dreje sig om Boltene Nr. 9834, og som bliver holdt i Indgreb med Tandhjul Nr. 9832 ved Hjelp af Fjedrene 9835. Møtrikkerne Nr. 7260, der fastholder Bolte for Paler i Svinghjulet Nr. 7032-3, er sikret sammen med Møtrik Nr. 7035 for svinghjul ved Hjælp af Laasepladen Nr. 9836.

Totalt udgaaet:
7022-2Svinghjul (7032-3 kan anvendes fra Motor Nr. 1301
som Reservedel, naar samtidig nedennævnte Detailler anvendes).
Nye Dele fra Motor Nr. 9001:
Best Nr.Benavnelse
7032-3Svinghjul
9536Koblingsplade med Belægning
9591Belægning for do.
9936Nitter for do.
9592Trykplade for Kobling
9593Modtrykplade for Kobling
9832Tandhjul for Kickstarter
9833Paler for Kickstarter
9834Bolte for Kickstarter
9835Fjedre for Kickstarter
9836Laaseplade

Kobling

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc61.txt · Zuletzt geändert: 17.10.2018 16:20 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge