Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc6

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 6

20.12.1935

Vedrører:

Specialværktøj for Nimbus Service

Da der fra flere forhandleres S!de er ytret Ønske om Specialværktøjer for Nimbus har vi tænkt os i de kommende Maaneder at lade saadant fremstille. Dette er dog betinget af, at der fra Forhandlernes Side er almimdelig Tilslutning.

Værktøjer, der tæenkes fremstillet, er:

Nr. Benavnelse Pris Stk.
Kr. netto
1 10 mm Topnøgle, Specialstaal 3,50
2 14 mm Topnøgle, Specialstaal 4,50
3 19 mm Topnøgle, Specialstaal 6,25
4/9003 Topnøgle, spec. for øverste Dynamotandhjul 9,40
5 Topnøgle for Svinghjul 8,00
6 Topnøgle for Karmakselhus 6,00
7 Aftrækker for øverste Dynamotandhjul og Lejer paa Spidshjul 26,00
9/9001 Aftrækker for Krumtaplejer og Tandhjul 24,00
10 Aftrækker for Lejer paa Gearblok 25,00
11/9000-2 Aftrækker for Svinghjul 17,80
12/9002 Holder for Dynamomontage 15,50
13 Montagetang for Sikringsring for Stempelpind 3,00
total 176,95
Saafremt disse 13 Værktojer købes paa een Gang kan vi inddrømme en Rabat, saaledes at Prisen bliver 155,00
14 Opretter for Plejlstænger incl. Maaleværktøj 50,00
15 Ventilsæt bestaaende af:
1 Stk stilbart Styr til Fræserholdere
1 Stk 15° Fræser
1 Stk 45° Fræser
1 Stk 75° Fræser
1 Stk Rival til evt. Oprensning af Styr
(monteret i Trækasse)
55,00
16 Stativ for Motormontage 290,00
17 Stativ for Baghjul (Til Udstillingsbrug) 10,00

Til Værktøj 5 bemerkes, at denne Topnøgle ogsaa fremtidig vil finde Anvendelse til Propskruen, der holder Styret fastspænddt til Styrerøret, idet Nøglevidden her bliver ændret.

Til Værktøj 12: Holder for Dynamomontage er et Værktøj hvorpaa Dynamoen kan spændes, og hvor der er anbragt en Laas for det ene Tandhjul, saaledes at man kan løsne Møtrikerne uden at spænde paa Tandhjulene med Skruestikkens Kæber. Dette Værktøj er af stor Nødvendighed ved al Dynamoreparation.

Til Værktøj 13: Fremtidig vil Sikringen af Stempelpindene ske ved udstansede hærdede Laaseringe, og disse kan kun udtages og isættes med en Specialtang.

Til Værktøj 17: Statvet er beregnet til at sætte under Baghjulet, saaledes at Motorcyklens Stilling er som ved Kørsel og betydelig smukkere end ved Opsætning paa Motorens eget Stativ.

Af hensyn til Fremstillingen af disse værktøjer er det nødvendigt, at Forhandlerne allerede nu giver os Meddelelse om, hvilke Værktøjer der ønske, da Leveringstiden er ca. 2 Maaneder.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc6.txt · Zuletzt geändert: 18.10.2018 16:36 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge