Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc51

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 51

24.8.1949

Vedrører:

Karburator

Fra Maskine Nr. 5501 er Karburatoren ændret, idet det særlige Tomgangssystem er bortfaldet. Staalenaalen i Forbindelse med Gasstemplet ergderved blevst de eneste regulerende Organer, d.v.s. at Straalenaalen (som er speciel for denne Type) skal være i Stand til at regulere Dyseabningen fra Tomgang til fuld Gas. For at tilvejebringe en tilstrækkelig fin Indstilling af Naalen i Forhold til Gasstemplet er dette i Bunden forsynet med et indvendigt Gevind for Justerskrue 9777, i hvilken Naalen er fastholdt ved 8560 Holder for Straalenaal

Bunden af Gasstemplet er forsynet med Tal fra 1 - 8 - Justerskruen er forsynet med et Mærke, hvorved man er i Stand til ved Hjælp at et Tal at angive en bestemt Stilling af Naalen. (Fjederen 9776 festholder denne Stilling). Man bør ved Demontering af Karburatoren mærke sig Indstillingstallet (hver Karburator, som udgaar fra Fabrikken, er justeret), da det Tal, som angiver den rigtige Stilling af Naalen, varierer fra den ene Karburator til den anden.

Gasstemplet er styret i Karburatorhuset ved hjelp af Skrue 7496. Pumpestempel 9782 er en forbedret Konstruktion med Pladeventil.

Gasstempel Karburatoren indstilles som følger:

  1. Motoren opvarmes til normal Arbejdstemperatur.
  2. Justerskrue 9777 skruen saa langt ind i Gasstempet, at Skruen ligger ca. ½ Omgang (4 Mærker) under Bundfladen af Gasstemplet.
  3. Stopskruen for Gasstempel 5400 indstilles, saaledes at Motoren faar en tilpas Tomgang.
  4. Justerskruen 9777 indstilles derefter til korrekt Blanding. For fed Blanding viser sig, ved at Motor gaar op i Omdrejninger, naar Udsugningsrøret fjernes fra Karburatoren (Justerskruen drejes mod lavere Tal).
    Korrekt Indstilling skal vise sig, ved at Motoren er tilbøjelig til eller gaa i Staa, naar Udsugningsrøret under Tomgang fjernes fra Karburatoren.
  5. Efter at Blandingen er bestemt under 4), sættes Stilleskruen 5400 for den Tomgangshastighed, man ønsker.
Nye og ændrede Dele:
Best.Nr.Benavnelse
Karburatorhus 8551 er ændret til 8551-2; benyttes det som Reservedel for Maskine Nr. 8501, skal der samtidig bestilles:
9775 Gastempel
7496 Skrue
9776 Fjeder
9777 Justerskrue
9778 Straalenaal
9779 Straalerør
9782 Pumpestempel
8557 Fjeder

idet Diameter paa denne er ændret. (Den ændrede Fjeder 8557 erstatter dne gamle, man ikke omvendt).

Det nye Pumpestempel 9782 bliver Reservedel for 8564.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc51.txt · Zuletzt geändert: 16.04.2020 22:01 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge