Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc50

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 50

1.4.1949

Vedrører:

Ventilspillerum fra Nimbus Nr. 7501

Fra og med Nimbus Nr. 7501 blev Indsugnings- og Udblæsningsventiler ændret fra austenitisk til at Siliciumkromstaal (Silchrom), og Ventilspillerummene blev i Oversystemmelse med den mindre Udvidelse af „Silchrom“ Ventilen ændret til

0,3 for Indsugningsventiler (kold Motor)
0,5 for Udblæsningsventiler (kold Motor)

hvilket Spillerum er angivet paa Stelnummerpladen og i „Nimbus Vejledning“.

Da det har vist sig at ovennævnte Ventiler har en større Odvidelseskoefficientene opgivet fra Ventilfabrikken tillader vi os at henstille til vore Forhandlere at drage Omsorg for at Ventilespillerummet ændres i Udblæsningssiden fra 0,5 til 0,7 mm - kold Motor - (Søgerblad 7). Ventilspillerummet i Indsugningssiden 0,3 mm bibeholdes.

I den Anledning finder vi det rigtiger at ombytte samtlige Stelnummerplader fra Motorcykle Nr. 7501 saaledes at det rigtige Spillerum 0,7 er angivet for Udblæsningsventilerne.

Af Motorcycler fra og med Nr. 7501 har de faaet leveret Nr. 7831 - 7897 - 7967 -

Vi sender Dem nye Stelnummerplader og Nitter til diese Numre og beder Dem omskrifte dem med de gamle Plader som senest inden 1. Maj returneres til os.

Samtidig beder vi Dem rette evt. Oplag af „Nimbus Vejledning“ i Overensstemmelse hermed.

Vi gør i denne Forbindelse opmærksom paa, at samtlige Reserveventiler er af „Silchriom“ Staal og at de anførte Spillerum benyttes.

Silchromventilerne er i Modsætning til de gamle austenitiske Ventiler magnetiske, - d.v.s. at man med en Magnet kan skelne dem fra hinanden.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc50.txt · Zuletzt geändert: 05.10.2018 13:48 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge