Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc48

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 48

5.11.1948

Vedrører:

Paanitning af Koblingsbelægning

Da der kan opstaa Vanskeligheder ved Udløsning af Koblingen som følge af, at Nitterne paa den hvælvede Side af Medbringerpladen (Siden mod Svingshjul) ligger over Overfladen af denne, er Fabriken gaaet over til at forsænke Nittehullerne. Det anbefales at foretage denne Forsænking ved Udskiftning af Belægningen, samt paase at Nitterne ikke ligger over Pladen.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc48.txt · Zuletzt geändert: 04.10.2018 17:20 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge