Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc43

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 43

21.5.1947

Vedrører:

Speedometer og Speedometertræk

Fra Motor Nr. 7247 er Speedometer og 5peedometerslange af Smiths Fabrikat. Speedometerslangen har en anden Forbindelse ved Snekketrækket, hvorfor det har været nødvendigt at foretage Ændring her.

Nye Dele:

Smiths Speedometer 140 kmNr. 9328 Pris Kr. …..
Smiths Speedometer SlangeNr. 9329 Pris Kr. 14.00
Snekke for do.Nr. 8360-2 Pris Kr. 2.50
Bøsning for SnekkeNr. 8362-2 Pris Kr. 2.00

Speedometer Nr. 9328 faas indtil videre ikke i Løssalg.

Vedrørende Reparationer af Smiths Speedometer, bedes saadanne - af Hensyn til hurtigere Ekspedition - indsendes direkte til:

A/S Vilh. Nellemann, Vodroffsvej 55-57, København V.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc43.txt · Zuletzt geändert: 04.10.2018 15:57 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge