Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc37

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 37

6.7.1939

Vedrører:

Indkørsel og Smøring under Indkørsel

Opmærksomheden henledes paa 6te Udgave af Vejledning (blaat omslag).

Indkørsel: Hastigheden ved Indkørsel er ændret til:
Fra 0 - 300 km mellem 40 - 50 km/t
Fra 300 - 1000 km mellem 50 - 60 km/t.

Naar vi sætter Hastigheden mellem bestemte Grænser, er det fordi vi har Erfaring for, at mange Kørere er for forsigtige med Indkørslen og nødig vil over 30-35 km, hvilket ofte foraarsager, at Motoren bliver træg af Olie og Sod, som ved den lave Hastighed har sværere ved at brænde væk.

Smøring under Indkørsel:

Der benyttes ofte for svær Olie under Indkørsel. I Overenssemmelse med de seneste Erfaringer med at benytte tyndere Olie til Indkørsel skal der de første 5000 km bruges:

Vinter, Foraar og Efteraar SAE 20 Olie
Højsommer SAE 30 Olie

Jo tyndere Olie, der benyttes under Indkørslen, jo mindre er Sod-belægningerne i Motoren.

…… (unlesbar).. smøres efter Smøreskemaet, men aldrig med svære Olie end nødvendigt, da Motoren elles bliver lettere tilsodet.

Topsmøringsolie:

Erfaringer har vist at de Oliedæmpe, der udsuges fra Krumtapshuset er tilstrækkelige til at smøre, saaledes at vi ikke mere anbefaer Brugen af Topsmøringsolie. Motorens Ventiler hængerelettere grundet paa støv og lignende, naar Ventilerne bliver smurt for meget. I mange Tilfælde yder en Motor ikke sit bedste, grundet paa hængende Ventiler. Skyle Ventilerne ud med Petroleum, hvis de hænger. ###

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc37.txt · Zuletzt geändert: 04.10.2018 11:35 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge