Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc36

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 36

7.9.1938

Vedrører:

Olieskraberinge og snavsede Tændrør

For at formindske Faren for at Tændrørene olier til kan man paasætte en Olieskrabering. Igennem flere Tilfælde er vi kommet til gode Resultater hermed, ligesom vi har Eksempler paa, at unormalt stort Olieforbrug er reduceret.

Ölabstreifring

Der anbringes kun een Skrabering paa hvert Stempel, og Skraberingen skal sidde som 3die øverste Ring vendende Neddrejningen mod Oliehullerne. (Se skitse).

Skraberingen passer i Rillen i Stemplet og skal indbygges med samme „Luft“ som de normale Ringe. (Se teknisk Cirkulære Nr. 31).

Skraberingens Funktion beror dels paa at Fladetrykket mod Cylindervæggen er større og at Ringen derved lettere kan gennembryde Oliefilmen og dels paa den bedre skrabende Virkning, den skraa Neddrejning har. Man maa (som ved andre Ringe) regne med en vis Tid, før Skraberingen er fuld virksom, idet den jo først skal slides til.

Efterhaanden vil alle vore Maskiner blive forsynet med Skraberinge fra Fabriken.

Skraberinge findes i 60, 60.6 og 61.2 mm Størrelser med følgende Numre:

60 mm Nr. 8732
60.6 mm Nr. 8733
61.2 mm Nr. 8734

Prisen er ens, Kr. 0,60 pr. Stk.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc36.txt · Zuletzt geändert: 04.10.2018 11:03 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge