Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc29

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 29

10.5.1938

Vedrører:

Stempler til Nimbus Sport

Erfaringen har vist det nødvendigt med de Benzin-Kvaliteter, der findes her i Landet, at nedsætte Kompressionsforholdet i Nimbus Sport en Ubetydelighed (fra 6:1 til 5,7:1) dels for at faa den største Ydelse ud af Motoren og dels for at komme ud over de Tilfælde af „Tændingsbanken“, som kunde fremkomme ved særlig haard Belastning.

Nedsættelsen af Kompressionen er sket ved at dreje en Ubetydelighed af Stemplerne paa Topfladen, som vist paa Skitsen. Hestekraftydelsen er stadig den samme, altsaa ca. 22 ved 4500 Omdrejninger.

Stempler

Vi har endnu et lille Lager af ikke afdrejede Stempler i Reserve men vil fremtidig ellers kun føre de ændrede Stempler og med samme Numre efter Reservedelskatalog, saa det bedes opgivet specielt ved Bestilling, dersom et Stempel ikke skal være afdrejet.

Hvis en Sportsmotor af en eller anden Grund er skilt ad, kan Stemplerne indsendes til Afdrejning uden Beregning.

Fra Nr. 3626 er samtlige Sportsmaskiner forsynet med afdrejede Stempler.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc29.txt · Zuletzt geändert: 30.09.2018 23:25 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge