Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc27

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 27

19.3.1938

Vedrører:

Maalskitser for Opretning af For-, Bag- og Sidevognshjul

For Opretning af Hjulene ved Paakørsel og lignende er det nødvendigt, at Hjulmidten (Fælgmidten) ligger rigtigt. Alle Maalene paa nedenstaaende Skitser gælder til Midten af Fælgene og man maa da trække Fælgens halve Bredde fra for at kunne maale til Kanten (Fælgbredden kan nemlig godt variere lidt). For For- og Baghjulets vedkommende gælder Maalene for alle Nimbus fra Nr. 1301; for Sidevognshjulet kun for det nye Rørstel med Bremse.

Maalskitser for Opretning

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc27.txt · Zuletzt geändert: 30.09.2018 23:01 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge