Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc26

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 26

19.3.1938

Vedrører:

Kamakseltandhjul Nr. 7094 Se ogsaa tidligere teknisk Cirkulære Nr. 14

Ved Maskiner fra ca. Nr. 3001 er Kilegangen i det koniske Tandhjul paa Kamakslen drejet, saaledes at den forsatte Kile ikke kan benyttes mere.

De nye Tandhjul er for at undgaa Misforstaaelser alle mærket med „2“ (se Skitsen) og skal altid benyttes sammen med den normale Kile Nr. 7054.

Tandhjul mærket "2" Bemærk: Ved Bestilling af Reservedele vil altid blive leveret Tandhjul mærket „2“.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc26.txt · Zuletzt geändert: 30.09.2018 22:51 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge