Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc25

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 25

Vedrører:

Kobling

Det har vist sig, at de fjedrende Koblinger (selv om der er Endepropper i Fjedrene, se teknisk Cirkulære Nr.8) ikke altid yder den Driftsikkerhed, der kan forlanges, idet Fjedrene kan knække og foraarsage at Koblingen bliver uvirksom.

Det har imidlertid vist sig, at vor sidste Konstruktion (fra Maskine 2561) med den lette faste Koblingsplade og hvor Belægningerne er flyttet over paa de to med Svinghjulet forbundne Plader kan benyttes til Maskine under 2561, selvom disse er forsynet med den stive Kardanaksel, uden der har været Ulemper af nogen Art.

Det henstilles, at vore Forhandlere er opmærksomme paa dette Forhold.

Teknisk Cirkulære Nr. 8 annulleres herved.

Angaaende Nummer og Priser paa omtalte Kobling henvises til teknisk Cirkulære Nr. 17 og Nr. 10 Plan 3.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc25.txt · Zuletzt geändert: 30.09.2018 22:39 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge