Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc24

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 24

24.5.1937

Vedrører:

Forgaffel med Støddæmper fra 3001 - 3150 og fra 3201

For at faa en mere stabil Føring af de bevægelige Rør i Forgaflen er der paa Forgaflens faste Del anbragt et Par fjederbelastede Broncestempler som trykker paa de indvendige Rør og som sætter disse i Spænd.

Metoden med at bøje de indvendige bevægelige Rør bort falder hermed.

Denne Forgaffel kan benyttes til samtlige Maskiner fra 1301 og vil senere erstatte den gamle Forgaffel, naar denne er opbrugt fra Lager.

Da Forgaflens Diameter, paa det Sted hvor Lædergamascherne er fastgjort, er blevet mindre, er det nødvendigt at benytte et andet Spændebaand.

Knopgaffel

Stk. Nr. Benævnelse Pris Kr.
1 8443 Forgaffel fast Del (sort) 45,00
2 8439 Stempel 1,20
2 8441 Fjeder 0,30
2 8440 Dæksel 0,80
2 8534 Spændeband 0,25
hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc24.txt · Zuletzt geändert: 30.09.2018 22:32 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge