Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc22

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 22

30.4.1937

Vedrører:

Forlygte med Dobbelreflektor

Fra Maskine Nr. 3001 (samt alle Maskiner under dette Nummer der efter den 1ste Maj forlader Fabrikken) er indført en ny Type Forlygte, der ikke skulde give Anledning til Blænding. Lygten er forsynet med en Reflektor, som er sammensat af 2 „Paraboler“. Endvidere er det buede Glas erstattet ar et Planglas med lodrette Riller, og Lygten er forsynet med en 35/25 Watt Lampe. Det bemærkes udtrykkeligt, at der ikke kan benyttes Lamper med andet Wattforbrug.

Denne Lygte skulde kunne opfylde de i Øjeblikket gældende danske Lygtebestemmelser, men der gives af A/S Fisker & Nielsen ingen Garanti i denne Retning, ligesom der heller ikke garanteres for Lygteindstilling hverken paa nye Maskiner eller paa vort Reparationsværksted.

Resevedele til Forlygte med Dobbeltreflektor (Reservedelskatalog Plan 16)

Stk. Nr. Benævnelse Pris Kr.
1 9353Lygte, komplet uden Lamper 24,00
1 8527Dobbeltreflektor 6,00
1 8528Lampefatning for 35/25 Watt Lampe 2,00
1 8080xLampefatning for 3 Watt Lampe 0,50
1 7801xLygtekrans 6,00
1 8529Riflet Glas 2.50
2 7804xKorkpakning 0,40
1 7890xSpringring 0,40
1 8299Lampe 35/25 Watt (3.60)
Dagspris
1 4423xLampe 3 Watt (0,85)
Dagspris

x angiver at disse Dele benyttes til gl. Type Lygte (7381 Plan 16)

Den Gamle Type Lygte kan forsynes med den nye Dobbelreflektor(88527) naar der samtidig monteres.

Stk. Benævnelse Nr.
1 Lampefatning 8528
1 Lampe 35/25 Watt 8299
1 Riflet Glas 8529
2 Korkpakninger (en paa hver Side af Glasset) 7804

Ved Monteringen maa nøje paases, at Glassets Riller bliver vinkelret paa Delelinien mellem de to „Paraboler“ i Reflektoren, samt at dene Delelinie bliver vandret ved Justering af Lygten.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc22.txt · Zuletzt geändert: 30.09.2018 21:54 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge