Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc21

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 21

21.4.1939

Vedrører:

Sologaer og Lavgaer

Beskrivelse

Fodgearet, som er konstrueret specielt for Nimbus, er et saakaldt Palgear og anbragt paa Maskinens venstre Side paa Koblingspedalens Plads. Fodkoblingen udgaar altsaa helt, men til Gengæld er Haandkoblingen gjort meget blød. Fodgearet kan anbringes paa alle Nimbus Maskiner fra 1301.

Fodgearets Pedal kan fra sin Midterstilling bevæges op og ned mod fast Stop og vil herved skifte henholdsvis til højere eller lavere Gear gennem Fodgearets Palmekanisme. - Altsaa for hver Gang Pedalen hæves mod sit Stop, skiftes til højere Gear og omvendt til lavere Gear, naar Pedalen trædes ned.

Den eneste Vanskelighed ved Fodgearet {iøvrigt alle Fodgear) og særlig for Begyndere, er at finde Frigear, idet dette ligger mellem lste og 2det Gear og ikke findes som hele Bevægelsen fra Pedalens Midterstilling til en øf Siderne. Er Maskinen saaledes i lste eller 2det Gear henholdsvis løftes eller trædes Pedalen et lille Stykke op eller ned, saaledes at Kuglelaasen i Gearkassen for Frigearet mærkes (og Koblingen slippes langsomt for at se om dette er Tilfældet).

Hovedfrigearet mellem lste og 2det Gear (der findes ogsa Frigear mellem 2det og 3die) er markeret ved at der paa Palskiven er et Marke, som skal staa lige med det tilsvarende Mærke paa den faststaaende Del af Fodgearet (Se Skitsen).

Fodgear

Indstilling

Det er nødvendigt, at Fodgearet er indstillet rigtigt og den rigtige Indstilling er kendetegnet ved følgende:

(A) Fodgear Fra nennoldsvis lste og 3die Gear sættes i 2det Gear (Maskinen paa Stativ og Motoren i Staa) og ved den hele Bevægelse af Pedalen (mod fast Stop) skal Skydeakslen bevæges saa langt, at Kuglelaasen for 2det Gear netop passer.

Er dette ikke Tilfældet d.v.s. Skydeakslen bevæges udover Kuglelaasen eller ikke naar denne, foretages en Indstilling af Fodgearet ved at dreje dette. Hertil løsnes (kun lige løsnes) Møtrikken, der holder Fodhvileren, og Fodgearet kan nu ved de 2 Stilleskruer drejes. Pas paa at begge Stilleskruerne kommer til at ligge an mod Stelrammen uden dog at sætte Spænd i Fodgearet.

Normalt skal denne Indstilling kun foretages, hvis Fodgearet flyttes fra en Maskine til en anden eller ved Nymonteringer.

(B) Kobling indstilles saaledes, at Udløserarmen, naar Koblingen er fri, mangler ca. 5 mm i at støde mod Splitten (ældre Maskine sekskantet Hoved) paa Styretappen. Dertil er det nødvendigt at stille paa Stillemøtrikken ved Udløsearmens anden Ende bag paa Gearkassen. Bowdenkablet strammes til ved Haandgrebet paa Styret, Saaledes at Koblingen først begynder at udløse naar Haandgrebet er trukket ca. 1/5 a 1/ 4 til.

Smøring
Fodgearet er fyldt med Fedt og smøres med Fedtsprøjten (se Skitse) hver 1000 a 2000 km´s Kørsel.

Forskellige Oplysninger af Interesse ved Montering af Fodgear.

  1. Ved de første fra Fabriken udgaaede Maskiner 1301 til ca. 2000 findes der ikke Gevind for Omdrejningstappen til Vægtstangen. Dette Gevind skæres med en 8-1,00 mm Snittap (8 mm Gevind og 1 mm Stigning) i et 7,0 mm boret Hul, hvis Midte ligger 61 mm bag ved Midten af Gevind for Værktøjskassen.
  2. Saafremt Trækstangen ikke kan gaa ned i Skydeaklens firkantede Hul files lidt af Trækstangen, men ikke mere end at den netop kan komme ned.
  3. Normalt er den mest bekvemme Stilling af Fodnvileren lige op
Stk. Nr. Benævnelse Pris Kr.
pr. Stk.
1 8532Fodgear komplet med Bowdenkabel o.s.v. 50,00
1 8418Pedal med paanittet Tap for Gummiklods 10,00
2 8398Pal 1,80
2 8399Stift for Palfjedre 0,20
2 8406Omdrejningstap for Pal 0,25
1 8403Palfjeder 0,15
1 8395Hus 12,00
1 8401Styreskinne for Pal 2,00
2 5253Skrue 4-0,7 x 15 for do 0,03
1 8402Halvrund Fjeder 0,50
2 8407Endeprop for do 0,20
1 8397Palskive 8,00
1 8404Omdrejningsbolt 1,40
1 8522Møttrik 10-1,00 for do 0,20
2 7191Stilleskrue 6-1,00 x 17 0,15
2 8523Fjeder for do 0,15
1 8409Pedalgummi 0,80
1 8408Trækstang 3,00
1 8405Bolt for do 0,40
1 7258Møttrik 6-0,75 for do 0,10
1 3862Fjederskive 6 mm 0,01
1 5253Laaseskrue 4-0,7 x l3 for Trækstang 0,03
1 5521Fjederskive 4 mm for do 0,01
1 8413Bowdenkabel komplet 3,00
1 8415Vægtstang 1,60
1 8416Tap for do 0,40
1 3861Fjederskive 8 mm for do 0,01
1 3866Split 2 x 20 mm 0,01

Spændeplade med Kvadrant 8301 (Plan l0 D) benyttes ikke til Maskiner med Fodgear, I Stedet kommer Spændeplade uden Kvadrant 8417 Pris 3,50

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc21.txt · Zuletzt geändert: 29.09.2018 22:18 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge