Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc19

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 19

21.4.1937

Vedrører:

Speedometertræk fra og med Maskine 2901

Fra og med Maskine 2901 er Speedometertrækket ved Forhjulet ændret, idet Omsætningsforholdet fra at være 1:3, nu er 1:2, d.v.s. at det indvendige Kabel-i Speedometerslangen ikke roterer saa stærkt og altsaa har en længere Levetid. Endvidere er den Vinkel, hvorunder Speedometerslangen er tilsluttet Forhjulet, andret saaledes at der ved et kraftigt Tilbageslag i Forgaflen ikke opstaar Knæk paa Slangen.

Ved det nye Omsætningsforhold er benyttet Snekkenjul og Snekke. Speedometerhuset er forsynet med en rundløbende Finne, som skal tjene som Afløb for Vand, der maatte komme fra Forgaflen.

Speedometerhovedet løber langsommere og er nu forsynet med Skala til 140 km. De nye Speedometerhoveder er stemplet W 1,0, i Modsætning til de Gamle, der er stempet W 1,5 (Disse Tal angiver Omdrejning af Speedometer pr. m. k Mods~tning til de gamle, der er stemplet W-1,5. (Disse Tal angiver Omdrejning af Speedometer pr. m. kørt Vejbane).

Tilføjelser til Reservedelskatalog {fra Maskine 2901)

Plan 14 B Speedometerhus 8359Pris: Kr. 5,00
Snekkehjul 22 Tdr. 8361Pris: Kr. 3,50
Snekkehjul 11 Tdt. 8360Pris: Kr. 2,00
Bøsning for Snekke 8362Pris: Kr. 1,25
Plan 12 D Speedometerhovedet 8J66 stemplet W l,0 med Skala til 140 kmPris: Kr. 30,00
hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc19.txt · Zuletzt geändert: 28.09.2018 21:22 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge