Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc18

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 18

20.10.1936

Vedrører:

Speedometer og Slanger fra VDO

Ifølge Overenskomst med vor Leverandør i Speedometer og Sianger, VDO, Frankfurt a. M., vil Garantienpaa Speedometerhoveder fremtidig være en Km-Garanti paa indtil 7500 km og Garantien paa Slanger 3 Maaneder. Sker nogen Skade herefter vil ingen Erstatning kunne paaregnes. Defekte Dele der kommer under Garantien bedes sendt til A/S Fisker & Nielsen.

I øvrigt meddeler VDO at A/S Magneto, Jagtvej 155 B, København er anerkendt som autorisieret Reparationsværksted vor VDO´s Produkter, hvortil vore Forhandlere bedes henvende sig i Tilfælde af Reparationer.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc18.txt · Zuletzt geändert: 28.09.2018 20:53 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge