Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc15

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 15

22.9.1936

Vedrører:

Ændret Udførelse af Forhjulsbremse fra og med Maskine 2551

Fra og med Maskine Nr. 2551 er Forhjulsbremser ændret (ikke i Princippet) idet Bremspladen er forsznetmed en skarp Kant, der vende nedefter, saaledes at det Vand og Snavs, der løber langs Forgaflen ned ad Bremsepladen, ikke som ved de tidligere Maskiner kan løbe ind i Bremseskaalen, men kan dryppe af uden at trænge ind til Bremsen.

Endvidere er Anlægsfladen mod det bevægelige Rør gjort længer for bedre at kunne optage Bremsekraften. Bowdenkablet er ændret og for synet med en Gummihætte, der presses ned over en Forlængelse af Bremse pladen for at hindre Vand i at trænge ind og ruste Kablet. Snoningsfjederen, der holder Bremsearmen paa Plads, har det været mødvendigt at give en anden Udførelse.

Endelig er Beskyttelsen af Forhjulets Kugleleje ved Bremsesiden gjort bedre, idet Mellemlægsskiven er erstattet af en Skaal, der holder Fedtet til Kuglelejet paa Plads. Derved har det været nødvendigt at fjerne Kraven paa Bremsearmen.

Tilføjelser til Reservedelskatalog:
Plan 12 D Bowdenkabel for Bremse 7671 udgaar fra 2551 og erstattes af 8248 (incl. Gummihætte)Pris: Kr. 2,70
Gummihætte 8276 for Bowdenkabel benyttes fra 2551Pris: Kr. 0,20.
Plan 14 A Forhjul komplet beholder sit Nr. 7156, men er forsynet med ændret Bremse, kan benyttes fra 1301Pris: Kr. 82,00
C Bremseplade 7155 udgaar fra 2551 og erstattes af 8246Pris: Kr. 8,50
Bremsearm 7152 beholder sit Nr. (Pris: Kr. 3,25), men Kraven er fremtidig fjernet, og skal Bremsearmen enyttes til maskiner før 2551, bør Mellemlægsskiven 8039 (D) fjernes og erstattes af Støvkapsel 8344
C Snoningsfjeder 7560 udgaar fra 2551 og erstattes af 8247Pris: Kr. 0,30
D Mellemlægsskive 8039 udgaar fra 2551 og erstattes af Støvkapsel 8344Pris: Kr. 0,50
hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc15.txt · Zuletzt geändert: 27.09.2018 23:31 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge