Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc14

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 14

22.9.1936

Vedrører:

Kamaksel

I gennem mange teoretiske Prøver paa vor nye Motorprøvestand Saavet som praktiske Prøver paa Vej, har vi fundet, at en lille Drejning af Kammene i Forhold til Kamakslens Tandhjul vil give et bedre Resultat i Form af jævnere Gang ved lavere Omdrejningstal og en noget bedre Trækkraft ved de Større Omdrejningstal.

Denne Drejning er fra og med Maskine 2551 freløbig foretages ved at lave en speciel forsat Kile, som iøvrigt kan paasættes alle udgaaende Maskiner. Kilen har Nr. 8424 og koster Kr. 0,50. Ved eventuel Ændring maa man nøje paase følgende:

  1. Kilen er mærket med et Kørnermærke, der skal vende opad og fremefter som vist paa Skitsen.Kamakselkile
  2. Ved Montering af Tændingsregulatoren paases, at Hakket til Rotoren paa Tændingsfirkanten vender rigtigt (Hakket skal vende mod det borede Smørehjul i Tandhjulet).
  3. Det maa paases, at Sikringspladen for Tændingsregulatoren bliver ordentlig paasat og forsvarligt sikret, eventuel er det nødvendigt at forny den.
  4. For at kunne se om den forsatte Kile er indsat, stemples et 0 paa Siden af kamakselhusets forreste venstre Fod, saa ledes at man altid kan se, om der er foretaget en Ændring eller ej paa Maskiner under 2551.Kamaksel merkes
  5. Tændingsindstilling er den samme som før Ændring.

Den omtalte Drejning af Kamakslen bør kun gøres af de Forhandlere, der er fuldt fortrolig med Nimbus. Det skal bemærkes, at Fabriken altid ved en Hovedreparation eller naar Lejlighed gives vil foretage omtalte Ændring.

hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc14.txt · Zuletzt geändert: 26.09.2018 13:10 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge