Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc10

Logo Nimbus Teknisk cirkulære

Teknisk Cirkulære Nr. 10

Juni 1936

Vedrører:

Tillæg og Rettelser til Reservedelsprisliste

Plan Afsnit Best.Nr. Benavnelse Pris Stk. Kr.
1 B 8400 Stempel bliver 1ste Overstørrelse og rettes til 60,6 mmm
8041 Stempelring bliver 1ste Overstørrelse og rettes til 60,6 mm
8296 Stempel 2den Overstørrelse 61,2 mmm 11.50
8297 Stempelring 2den Overstørrelse 61,2 mmm 0.60
7389 Stempelpind med Endepropper benyttes til Maskine Nr. 2400
8196 Stempelpind benyttes fra Maskine Nr. 2401 sammen med 1.60
8227 Sikeringsringe (8196 og 8227 benyttes endvidere til alle Overstørrelser) 0.20
3865 Splint er 2,5 x 25 mm
1 og 2 A & C
A & B
Hvor Smøresystemet er ændret paa Maskiner fra No.1301 til 1550 maa dette opgives, da andre Reservedele træder i Stedet
3 A 7763 Koblingsplade med Støddæmper og Belægning benyttes til Maskine No.2400 Pris forhøjes til 20.00
8302 Fra No. 2401 benyttes 8302 uden Belægning 14.00
Belægning nittes fra No. 2401 paa Pladerne 7143 og 7044
F 7080 Styreskrue er fra omkring Maskine No. 2051 forsynet med Splithul. Kan benyttes fra 1301 Pris uforændret
3865 Split 2,5 x 25 0.01
4 E 7013 Ventil, benyttes til Maskine No. 2050
7017 Fjederskaal, benyttes til Maskine No. 2050
7018 Ventillaas, benyttes til Maskine No. 2050
8094 Fra og med No.2051 benyttes Ventil 8094 2.50
8095 Øverste Fjederskaal 0.30
8096 Ventillaas (Halvpart) 0.10
8194 Endvidere er fra Maskine No. 2051 en Glimmerskive anbragt under nederste Fjederskaal. Kan benyttes fra Maskine No.1301 0.10
5 A & D 7129 Kamakselhus, benyttes til Maskine Nr. 2050
7919 Skrue, benyttes til Maskine Nr. 2050
7920 Fjeder, benyttes til Maskine Nr. 2050
7392 Fordelerskaal, benyttes til Maskine Nr. 2050
7690 Bøjle, benyttes til Maskine Nr. 2050
Fra Maskine No. 2051 kommer
8184 Kamakselhus 50.00
7141 Skrue for Fastspænding at Fordelerskaal 4-0,7 X 10 0.05
5085 Skive for do. 0.01
5521 Fjederskive for do. 0.01
8175 Fordelerskaal komplet 11.00
8185 Bøjle 1.35
6 A Justeringsskive 7856 og 7857 slaas sammen til eet No. 7856 og bliver fremtidig 0,15 mm tyk.
4518 Split 3865 (2,5 x 25) ændres til Split 4518 (3 x 25)
3866 Split 3867 (1,5 X 20) ændres til Split 3866 (2 X 20)
D Kul 7435 og 7436 udgaar
E 7937 Bøjle for Relais 7937 Pris forhøjet til: 1.00
8263 2 Stk. Forstærkning for Bøjle. Skal benyttes sammen med 7937 0.30
7 A 7683 Benzinrør (lang Model) benyttes til Maskine ca. 2050 samme Pris
8183 fra Maskine ca. 2051 benyttes Benzinrør (korte Model) samme Pris
10 C 7377 Benzintank Standard lakeret Pris forhøjes til 38.00
7657 Gummiring for Benzintank tilføjes. Kan benyttes fra Maskine No.1301 0.50
7665 Amperemeter benyttes til Maskine No. 2400
Fra Maskine 2301 kommer følgende nye Dele:
8290 Kontrolladelampe uden Lampe 2.80
8291 Lampe for do. ing. Rabat 0.50
8287 Navne- og Nummerplade 2.00
8288 Spændeplade for do. 0.50
8292 Skive for do. 2 Stk. 0.03
8293 Fjederskive do. 2 Stk. 0.01
5040 Møtrik for do. 2 Stk. 0.02
D 8197 Spændebaand for Speedometerslange tilføjes. Kan benyttes fra 1301 0.10
14 B 7649 Fra Maskine 2051 tilføjes Smørenippel for Hus for Speedometertræk 0.15
15 D 8108 Sikringsplade (4 Stk.) for Skruer til Kronhjul tilføjes. Kan benyttes fra Maskine 1301 0.08
8277 Justeringsskive 0,05 x 20 x 30 tilføjes 0.06
8113 Justeringsskive 0,15 X 20 X 30 tilføjes 0.06
8274 Justeringsskive 7643 udgaar og erstattes fremtidig af Justeringsskive 0,05 X 40 X 51 0.12
7577 Justeringsskive bliver fremtidig 0,15 x 40 x 51 0.12
16 A 8299 Lampe 35/25 Watt 3.60 (Dagspris)
8298 Lampe holder (kun for 35/25 Watt Lamper) 2.00
D 8192 Gummiplade for Baglygte tilføjes. Benyttes fra 2051 0.35
hauptseite/technik/baugruppen/diverses/teknisk_cirkulaere/tc10.txt · Zuletzt geändert: 18.10.2018 13:28 von Wolfgang Hense

Seiten-Werkzeuge